Klub Turystyczny
"Puszcza Zielonka"
„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę"
św. Augustyn
Hej kolęda w Kicinie! - 19 stycznia 2013 r.

   Start - parking przy nowo wybudowanym Ośrodku Edukacji Turystycznej pod Dziewczą Górą.
 
   Wybicie południa przez zaśnieżony kurant na przydrożnej sośnie dało sygnał do rozgrzewki dla nordic'owców, którzy niezawodnie stawili się, aby poznać ścieżkę przyrodniczo-leśną "Dziewcza Góra".

   Forsowny marsz w śniegu nie mógł się dłużyć, ponieważ piękno zimowego krajobrazu przyciągało i oszałamiało zmysły, szczególnie zmysł wzroku, który mógł odpocząć i spocząć na nieskazitelnych białych kobiercach. Pierwszy przystanek – Zielona Klasa w Annowie. Tu,  po wysłuchaniu krótkiej historii miejsca, uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach siłowych, aby porządnie się rozgrzać. Dalej, po pokonaniu kilku wzniesień dotarliśmy do miejsca ćwiczeń bardziej technicznych, podczas których nasze ręce wprawiały się w odpowiednich zamaszystych ruchach. Czas na przegląd „wojsk”! Każdy zaprezentował swoją technikę marszu przy obowiązkowym aplauzie pozostałych – tylko tak można zbudować w sobie pozytywne nastawienie i wiarę we własne możliwości!!!

   Następne dwa kilometry marszu zeszło nam na podziwianiu cudów natury Puszczy Zielonka, strzelistych sosen, czap śniegowych i krętych ścieżek.

   Po dotarciu do punktu startu i odśnieżeniu aut, ruszyliśmy, aby przeżyć przygodę na inną nutę.... Kolędową. Oj, gore! Gore gwiazda Jezusowi w obłoku nad Kicinem! Tam bowiem rozśpiewaliśmy się „do żywego”. Aż Gospodarz przyszedł i sowicie nas pochwałą nagrodził. A że akurat kolędy nie znał, skwapliwie do nauki dołączył. Czas  mknie szybko, bo wszystko co dobre…
 
Kolędujemy w Domu Parafialnym w Kicinie - fot. Ewa Jakubowska                     Pamiątkowe ujęcie przed kościołem św. Józefa w Kicinie - fot. Ewa Jakubowska